AGRO-DOM ul. 26 Kwietnia 2A 71-086 Szczecin biuro@agro-dom.pl 0048 91 452 37 53, +48 603 375 705

AGRO-DOM

Archiwum: Marzec 2016

Co to jest darowizna?

zaświadczenie o samodzielności lokalu

Umowa darowizny to nic innego, jak rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, której celem jest nieodpłatnie przysporzenie obdarowanemu korzyści kosztem majątku osoby darującej, czyli darczyńcy. Prawo darowizny reguluje Kodeks Cywilny zawarty w księdze trzeciej (tytuł XXXIII). A kto to jest darczyńca…
Więcej